Jump to content

muntealb

Members
 • Posts

  25
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by muntealb

 1. În principal din motive de compatibilitate şi pentru că nu vreau să le creez bătăi de cap în plus producătorilor de softuri. N-am chef să mă apuc să le zic, vedeţi că am schimbat denumirea limbii, din următoarele motive. Cei care creează softuri care pot fi traduse trebuie sprijiniţi şi nu zăpăciţi cu informaţii de care nu sînt interesaţi. Pe situl meu pot să fac ce schimbări vreau, pentru că nu trebuie să-mi expun argumentele, din moment ce le ştiu deja. De altfel schimbarea din "română" în "rumînă" este de dată recentă, nu are mai mult de o lună. Iar numărul de descărcări ale traducerilor nu s-a modificat deloc în urma schimbării. Cine are nevoie de traducere o descarcă şi o foloseşte, că doar este gratis. În plus de asta, problema principală nu este dezbaterea grafiei rumîn/român, Î/ sau sînt/sunt. Nici pe departe. Problema cea mai gravă este refuzul unei mari părţi a populaţiei de a folosi softuri în limba maternă. Din discuţiile pe tema asta la care am participat a reieşit că o parte importantă din populaţie iubeşte engleza şi în acelaşi timp şi-a pierdut încrederea în limba maternă, pe care nu o mai priveşte ca pe o limbă modernă şi modernizabilă, ci ca pe una primitivă şi care nu trebuie modernizată, pentru că oricum engleza este mai bună. Aici este problema serioasă, în această percepţie greşită şi fatalistă (mioritică) a populaţiei, percepţie pe care nici una dintre oficialităţi nu a încercat să o combată de cînd folosirea calculatoarelor a devenit foarte răspîndită. Degeaba se spune "mult e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim", degeaba se vorbeşte de originea latină, degeaba s-a făcut relatinizarea din secolul XIX, degeaba s-a luat decizia în 1993 de revenire la grafia cu  şi "sunt". Toate astea n-au folosit la nimic din momentul în care calculatoarele personale au intrat în casele oamenilor. PC-urile au ajuns în postura, absolut nemeritată, de călăi ai limbii noastre, cînd de fapt calculatoarele personale permit folosirea softurilor în orice limbă de pe glob, dacă există traducere pentru ele. Este straniu ce s-a întîmplat aici, fiind vorba de singura ţară din Europa unde aproape nimănui nu-i mai pasă de limba maternă de cînd cu englezirea adusă de calculatoare şi internet. Acest lucru se vede din lipsa de interes pentru scrierea corectă a limbii (cu diacritice), produsă de absenţa aproape generalizată de pe piaţă a tastaturilor cu mapare corespunzătoare alfabetului limbii oficiale, ca şi mai ales din faptul că marea majoritate a calculatoarelor sînt livrate cu sistemul de operare în engleză.
 2. Ha, ha, ha, eşti cu adevărat masochist, altfel n-ai continua să-ţi arăţi ignoranţa cu fiecare mesaj postat. Uite, în ultimul mesaj tocmai demonstrezi că nu ştii ce este aia "limbă literară". Ei bine, limba literară nu are legătură cu grafia, deci faptul că un material este scris cu Î peste tot şi cu "sînt" nu înseamnă că nu este scris în "limba literară". Aşa cum ţi-am mai explicat, există cărţi şi ziare scrise cu această grafie, iar populaţia continuă să le cumpere şi să le citească, fără a avea cea mai mică problemă. Ca să nu mai spun de faptul că o bună parte din populaţie scrie astfel. Ca să înţelegi mai bine lucrurile, am să ofer o paralelă ce se referă un subiect cu care eşti probabil familiarizat, anume limba armână (aromână). În momentul de faţă există două alfabete în uz pentru armână, unul cu 6 diacritice şi altul cu 1 diacritică. Ambele sînt folosite şi nu spune nimeni că doar unul dintre alfabete este potrivit pentru a se scrie în "limba literară", deşi diferenţele dintre cele două alfabete armâne sînt mult mai mari decît cele dintre grafiile româneşti cu Î/sînt şi Â/sunt. Pot să-ţi dau şi exemplu sîrbilor, care au două alfabete în uz, unul chirilic şi altul latin, ambele fiind folosite pentru cărţi şi ziare, fără ca să apară acuze de nefolosire a limbii literare cînd se scrie cu unul sau altul dintre alfabete. Trebuie să recunosc că mă distrează de minune mesajele tale agresiv-manipulatoare, în buna tradiţie propagandistică. Şi mă distrează şi faptul că îţi închipui că eşti convingător şi că poţi să influenţezi părerea cuiva prin astfel de metode complet depăşite. Te comporţi de parcă ai fi fost resuscitat din trecut, din perioada în care se credea că propaganda patriotardă reprezintă o soluţie. Dar cel mai grav este că tu nu sesizezi ineficienţa acestei propagande, mai ales acum cînd poţi vedea acest lucru uitîndu-te în jurul tău. Nu se poate să nu fi observat că propaganda nu-i poate ţine pe oameni în ţara lor şi că se pleacă pe capete, cu sutele de mii şi milioanele. Degeaba s-a inventat în secolul XIX lăudăroşenia cu ROMÂNIA, descinsă din ROMANIA (numele dat Imperiul Roman). Cuvîntul ROMÂNIA a rămas doar pe post de iluzie optică de prostit străinii şi nimic mai mult. Ba chiar în ziua de azi străinii confundă ROMANIA (numele adoptat relativ recent în engleză al ROMÂNIEI) cu "Ţara Ţiganilor", pentru că în engleză ţiganii se numesc ROMA. Complet dezinteresat de astfel de lucruri, poporul îşi face bagajele şi părăseşte ţara "continuatoare a imperiului roman", aşa cum îşi părăseşte şi limba, descendentă din latină. Nu este de niciun folos că ţara se numeşte "România" şi limba se numeşte "română", asta nu mai contează deloc pentru miile de oameni care pleacă lunar pentru a se stabili în alte ţări. Nu cu propagandă patriotardă se păstrează populaţia în ţară, cred că oricine şi-a putut da seama de acest lucru şi înainte şi după 1990. Şi nu cu propagandă patriotardă este determinată populaţia să continue să-şi folosească limba maternă şi s-o scrie în mod corect, cu diacritice. Eu am participat la multe discuţii despre starea limbii actuale şi despre tendinţa de a o abandona în favoarea englezei cînd vine vorba de folosirea calculatorului. La nici una din aceste discuţii nu am observat participarea lui Toli Cuturicu...
 3. Toli Cuturicu, nu te pot împiedica să te faci de rîs, dacă asta intenţionezi. Ţi-am mai spus că problema ta este că te comporţi ca un politruc comunist, care crede că poate suplini prin agresivitate şi propagandă lipsa argumentelor. Cred că nu te aştepţi ca eu să urmez sfaturile unuia care minte pe faţă, susţinînd că el cunoaşte limba vorbită în Transnistria. Dar continui să mă distrez pe seama vorbelor tale, mai ales că acum ceva vreme mă făceai moldovean din Basarabia, iar acum mă faci moldovean din Transnistria. Este incredibil cum tu nu percepi faptul că te porţi exact ca un comunist habotnic, deşi clamezi că eşti anticomunist. În comunism nu exista libertate de exprimare, pentru că părerile diferite de cea oficială nu erau tolerate. Cine se îndepărta de linia partidului era numit deviaţionist şi era pedepsit prompt de activiştii comunişti, care se asigurau că nimeni nu pericilitează poziţia oficială prin adoptarea unor poziţii alternative. Pe situl meu, dar şi în general, eu am dreptul să adopt orice poziţie vreau referitoare la popor şi limbă, pentru că îmi exercit libertatea de exprimare. Dacă poziţia oficială asupra istoriei poporului şi limbii este una propagandistică, mincinoasă, eu îmi rezerv dreptul să o critic şi să adopt o poziţie pe care o consider în concordanţă cu adevărul istoric.
 4. Toli Cuturicu, după nume tu eşti armân, deci asta poate să-ţi scuze întrucîtva lipsa de cunoştinţe în ce priveşte istoria poporului şi a limbii rumîne. Probabil că stai ceva mai bine în ce priveşte istoria poporului armân şi a limbii sale. Dacă nu ştiai, află că numele adevărat al poporului majoritar care locuieşte între Dunăre, Nistru şi Tisa este RUMÎN şi nu ROMÂN. Iată ce spunea istoricul C.C. Giurescu în tratatul lui de istorie, publicat între 1935-1946. ============================= Numele nostru generic şi străvechi, acela pe care-l întrebuinţează poporul, este numele de rumân. Forma român pare a fi mai nouă -- o găsim în veacul al XVI-lea în "Palia de la Orăştie" -- şi se datorează influenţei literare. Rumân este însă vechiul nume al romanilor, modificat după legile dezvoltării limbii noastre. [...] Ca şi pentru popor, noi am avut şi pentru ţară un nume străvechi şi generic: acela de Ţara Rumânească. Constantin C. Giurescu: Istoria Românilor (volumul II) - Editura All, Bucureşti, 2007 Capitolul "Numele Poporului şi al Ţării", pagina 242 ============================= Iată ce zice şi un alt istoric, P.P. Panaitescu, într-un articol publicat în 1943: ============================ Numele românilor vine de la Roma, e cea mai autentică dovadă a originii noastre şi am putea spune, pe temeiul acestui nume, că suntem singurii descendenţi autentici care n-am lepădat numele de familie dintre toate popoarele romanice, căci nici unul afară de al nostru n-a păstrat acest nume. Chiar în anume regiuni, unde vremelnic numele statului a înlocuit numele neamului, ca în Moldova, deşi oamenii îşi ziceau moldoveni, dar când întreabă de limbă în toate vremile ziceau: „Ştii româneşte?", precum observa încă din 1684 Miron Costin în poema sa polonă, dedicată regelui Sobiesk; („szty rumyneszte?") De fapt, numele, aşa cum l-a păstrat tradiţia, este rumân şi Ţara Rumânească; aşa scriu toţi cronicarii şi aşa este tipărit în cărţile vechi bisericeşti şi în actele domneşti. Şi azi în popor şi chiar la oameni cu carte se aude zicîndu-se rumân, în loc de român. Aşa cere spiritul limbii noastre, cuvintele latine, ca bonus, dolor, morire, nomen, au transformat pe o în u, când au trecut în limba noastră, adică: bun, durere, murire, nume. Aşa şi romanus a dat rumân. Numai pe cale cărturărească rumân s-a transformat mai târziu în român, adică acei oameni mai învăţaţi care ştiau că numele neamului nostru se trage din acel al romanilor, au crezut că rumân este o greşeală, pe care s-au apucat s-o corecteze. Primii care au scris român (românilor) sunt tocmai editorii "Vechiului Testament" tipărit la Orăştie la 1585 (Palia de la Orăştie), dar atunci această transformare savantă n-a prins împotriva limbii populare. Câteodată, în copiile de letopiseţe, ce se făceau în veacul al XVIII-lea pentru curţile boiereşti, unii grămătici înlocuiau numele rumân cu român, dar acestea sunt cazuri cu totul sporadice. Abia în veacul al XlX-lea, oamenii învăţaţi, sub influenţa Şcolii Ardelene din Blaj, au zis consecvent români, nume care s-a generalizat sub influenţa şcolii (Petru Maior zicea de-a dreptul romani şi romanilor.) Numele acesta, rumân, să zicem şi noi de acum înainte român, cum se zice azi, era numele poporului peste despărţirile de stat, era un nume naţional care nu se acoperă cu ideea de supuşi ai unui stat, cum ar fi francez, bulgar, rus. P.P. Panaitescu: Interpretări Româneşti - Editura Enciclopedică (Bucureşti, 1994) Capitolul "Numele Neamului şi al Ţării Noastre" (pagina 65) ========================= Notă: Am respectat întrutotul grafia folosită în cărţile de unde am dat citatele. Însă eu socotesc că Â este o literă care nu are ce căuta în alfabetul limbii noastre, pentru că singurul său rol este unul propagandistic, acela de a-i prosti pe străini, dar şi pe autohtoni în a pune semnul egal între ROMANI (poporul antic) şi ROMÂNI (poporul majoritar care trăieşte între Dunăre, Nistru şi Tisa). Numele adevărat al poporului este deci RUMÎN şi nu ROMÂN. Forma ROMÂN este o invenţie propagandistică din secolul XIX, creată special pentru a produce o iluzie optică în mintea străinilor şi a-i determina pe aceştia să-i considere pe rumîni ca fiind urmaşi direcţi ai romanilor, neamestecaţi cu daci, slavi sau cu alte popoarele migratoare care au stat mai mult sau mai puţin pe teritoriul de la nordul Dunării. Cine a citit cărţi de istorie (scrise de Xenopol, Iorga, Giurescu şi toţi istoricii mai noi) ştie că lucrurile legate de formarea poporului rumîn sînt mult mai complicate, în primul rînd de faptul că romanii n-au adus în Dacia decît puţini italici, majoritatea coloniştilor provenind din popoare balcanice şi orientale care au fost cucerite anterior de romani. Deci marea majoritate a strămoşii rumînilor pe linie romană nu au venit din Italia, ci din Tracia, Moesia, Iliria (Panonia şi Dalmaţia), Asia Mică, Orientul Mijlociu, Africa de Nord. Cea mai mare parte dintre aceşti strămoşi ai rumînilor nu erau latini (italici), ci latinofoni, adică erau doar vorbitori de latină (o minoritate din ei vorbea greaca sau alte limbi) fără să aibă vreo legătură cu Italia. Deci asocierile strînse între romanii din antichitate şi populaţia actuală din arealul carpato-danubiano-pontic sînt forţate, mai ales că romanii s-au retras din teritoriile dace cucerite (Oltenia, Banat, Ardeal) după doar 165 de ani, iar urmele de civilizaţie romană au fost distruse foarte repede de popoarele migratoare (germani, sciţi, etc.) şi de dacii liberi care i-au determinat pe romani să plece. După asta au urmat 1000 de ani de migraţii neîntrerupte, în timpul cărora urmaşii coloniştilor latinofoni aduşi de romani s-au amestecat în principal cu slavii, şi în mai mică măsură cu alte popoare migratoare. Limba vorbită azi de noi este o limbă romanică (caracter întărit de relatinizarea limbii din secolul XIX), dar poporul nu este latin, aşa cum se minte. Poporul rumîn provine genetic dintr-un amestec de populaţii în care componenta latină (italică) este minoră. În plus de asta, cultura şi civilizaţia rumînă nu a avut niciodată nimic de-a face cu cultura şi civilizaţia latină, pentru că cultura şi civilizaţia rumînă a pornit de la zero, nu s-a bazat pe cultura şi civilizaţia romană (ale căror urme au fost distruse de primele valuri de migratori ajunse în Dacia după abandonarea ei de către romani). Ca să se dovedească o dată în plus faptul că rumînii nu se simt apropiaţi de latinitate nu trebuie decît să fie dat exemplul softurilor traduse. Majoritatea populaţiei autohtone foloseşte softuri în engleză, care este o limbă germanică, şi nu în rumînă, care este o limbă romanică. P.S. Toli Cuturicu, eu zic să te preocupi mai degrabă de schimbarea de nume a etnicilor aromâni, dintre care o bună parte nu se consideră "fraţi cu românii" şi nici nu vor să li se mai zică aromâni, ci armâni, pentru că ei se consideră macedoneni (makedonarmãnji). Citeşte discuţia de mai jos ca să te lămureşti cum stă treaba: http://cubreacov.wordpress.com/2009/05/23/fratii-nostrii-aromanii/
 5. Stilul aşa-zis academic nu este corect, el este mincinos şi antinaţional. Nu cred că există vreo instituţie care a făcut mai mult rău limbii romîne decît Academia. În secolul 19 academicienii au promovat scrierea etimologică fără diacritice, ceea ce ducea la o limbă aberantă, nepractică şi ridicolă. Cu chiu cu vai, după nenumărate certuri cu literaţii din epocă (în special cu Titu Maiorescu), Academia a acceptat principiul natural de scriere a limbii romîne, cel fonetic, nu însă înainte de a-l sabota din toate puterile inoculînd în el veninul exhibiţionist, prin regula absolut tîmpită de a scrie acelaşi sunet cu două litere diferite (Î şi Â), în funcţie de etimologia cuvîntului respectiv. Iar scoaterea cuvîntului romînesc "sînt" din limbă şi înlocuirea lui cu cuvîntul latinesc "sunt" este cu adevărat un act antinaţional, de trădare a limbii şi poporului romîn. Şi toate astea doar pentru a-i prosti pe romîni şi pe străini deopotrivă în a crede că romînii sînt un popor "latin", cînd absolut toţi istoricii romîni profesionişti spun (pe baza inscripţiilor istorice existente) că strămoşii romînilor pe filieră romană nu au venit din Italia, ci din teritoriile provinciilor estice ale imperiului, adică din Tracia, Iliria, Asia Mică, Orientul Mijlociu, Africa de Nord, fiind deci nu italici, ci latinofoni (vorbitori de limbă latină) traci, iliri, microasiatici, sirieni, palestinieni, nord-africani, etc. Contribuţia Academiei la stricarea limbii romîne s-a văzut şi în 1993, cînd revenirea la scrisul arhaic din 1904 a adus cu el probleme de ortografie nemaiîntîlnite înainte, alături de îngreunarea vorbirii prin folosirea neromînescului "sunt". În plus de complicarea absolut gratuită a scrierii, Academia se face că nu vede că cei mai mulţi dintre romîni (milioane de oameni) scriu incorect la calculator, fără diacritice. Şi procedează astfel pentru că Academia urăşte diacriticele şi le-a urît dintotdeauna, pentru că ele demonstrează fără putinţă de tăgadă că limba romînă este o limbă mult diferită faţă de latina cu care se înrudeşte. Este ridicol ca în ziua de azi academicienii, în marea lor majoritate nişte nepricepuţi în domeniul filologiei şi lingvisticii, să fie cei care decid regulile de scriere a limbii romîne pe baza unor concepţii din secolul 19, care în Romînia a fost secolul minciunilor propagandistice cu privire la limba şi istoria poporului romîn. Cine vrea cu adevărat să se lămurească asupra resorturilor care au stat în 1993 la originea arhaizării scrisului trebuie să citească discuţia detaliată de pe forumul Softpedia, menţionată mai jos, unde se arată clar că măsura a fost luată pentru a-i salva de la oprobriul public pe academicienii romîni care se compromiseseră grav prin colaborarea cu regimul comunist de dinainte de 1990, care a culminat cu primirea cuplului prezidenţial în Academie, deşi cei doi erau semianalfabeţi notorii. Probabil că tot din cauza asta Academia sprijină scrisul fără diacritice, cel care îi face pe toţi romînii care îl practică să apară ca nişte persoane alfabetizate doar pe jumătate. Discuţie despre scrierea verbului "a fi" (sînt/sunt) şi despre folosirea a două litere diferite (Î şi Â) pentru acelaşi sunet
 6. Well, there are two problems here, one is my fault, the other is your fault. The process should work smoothly after reading this message. 1) I forgot to write in my previous message that the file ResGen.exe must also be moved in the folder (C:\temp) with the resx file. Attention, this is not the same file as ResxCheck.exe and you cannot use any ResGen.exe file. I saw that in another thread someone already told you that and attached the correct file for you to use. 2) Indeed, as Sarkut pointed out, your command lacks the number 3, which is the version number of the software. As PDN is now at version 3.5, the number 3 must be used So, for the greek language the command should be: resgen /compile Strings.el.resx,PaintDotNet.Strings.3.EL.resources The full path will look like this: C:\temp>resgen /compile Strings.el.resx,PaintDotNet.Strings.3.EL.resources
 7. 1) Move your resx file into a folder, for example in C:\temp. In the same folder should aslo be moved the ResGen.exe file, which can be downloaded from here. 2) Type "cmd" (without quotes) in the search box of Windows 7 and then press Enter. The MS-DOS command prompt will appear. Type "cd c:\temp" (without quotes and with a space between cd an c) to change the folder to the one where you have the resx file. Then right-click and paste the following string adapted for your language: resgen /compile Strings.xx.resx,PaintDotNet.Strings.3.XX.resources (the xx and XX are the 2-letter code for the language) For the romanian language (xx = ro and XX = RO) the above string is: resgen /compile Strings.ro.resx,PaintDotNet.Strings.3.RO.resources In the MS-DOS prompt the command will look like this after pasting the string: C:\temp>resgen /compile Strings.xx.resx,PaintDotNet.Strings.3.XX.resources for romanian it is: C:\temp>resgen /compile Strings.ro.resx,PaintDotNet.Strings.3.RO.resources 3) Press Enter and the language file will be generated automatically. Move it in the Paint.NET folder and then choose your language from within the software (Utilities menu).
 8. Traducerea în română a fost actualizată şi e acum compatibilă cu Paint.NET 3.5 beta 2. Adresa de unde poate fi descărcată este: http://muntealb.orgfree.com/Traduceri/t ... #Paint.NET ============== The romanian translation has been updated and is now compatible with Paint.NET 3.5 beta 2. The download address is specified above.
 9. Ba descarcă traducerea şi pune-o în dosarul de instalare a lui Paint.NET, nu îţi face nici o schimbare la program, poţi să-l foloseşti după aceea în ce limbă vrei. Trecerea de la o limbă la alta se face din meniul Help, adică aşa: Help>Language>română. Totul nu durează decît 2-3 secunde. În legătură cu cearta de aici, e vorba de o chestie de principiu a mea şi nu numai a mea. Eu scriu cu "Î din I" şi cu "sînt", pentru că mi se pare ilogic să existe două litere (Î şi Â) pentru acelaşi sunet (Î = I posterior). Aşa ceva nu cred că mai există în vreo limbă din lume şi nu îşi are locul într-o limbă modernă, care trebuie să fie cît mai simplă şi mai precisă, adică să fie adaptată vremurilor prezente şi viitoare, nu să stea încremenită în trecutul dintre cele două războaie mondiale. Cît despre "sînt" sau "sunt", este logic să se scrie şi să se pronunţe "sînt", nimeni nu pronunţă "sunt", pentru că e mai greu de pronunţat decît "sînt" atunci cînd se vorbeşte normal. Cine vrea să afle mai multe despre disputa dintre adepţii cele două tipuri de ortografie poate citi discuţiile recente de mai jos: http://forum.softpedia.com/index.php?sh ... 4379&st=18 http://www.mandrivausers.ro/forum/index ... 973.0.html http://groups.google.ro/group/diacritic ... d307381f4c
 10. Come on, send a personal message to Rick, he will give you the source code of Paint.NET or only the items that you need (ResGen.exe and the Resx file). You just want to translate the software, there's nothing wrong with that.
 11. You are right, the source code is not available anymore. I didn't notice that. Actually just ask Rick for the 3.36 RESX file, it will surely send it to you. And if the source code is (temporarily) not available, the RESX file could be put somewhere in the download page for the new translators.
 12. There are many Diff tools, some free, some shareware. You need one to spot the differences between two RESX english files, for two subsequent releases of Paint.NET. I use DiffMerge, which spots differences to the letter level and is free. http://sourcegear.com/diffmerge/index.html Other free tools are: http://sourceforge.net/projects/winmerge/ http://www.prestosoft.com/edp_examdiff.asp http://www.pspad.com/index_en.html (diff module is integrated in the app) And some shareware ones: http://www.grigsoft.com/ http://www.scootersoftware.com/ http://www.prestosoft.com/
 13. Traducerea în română a fost actualizată şi e acum compatibilă cu Paint.NET 3.35. Adresa de unde poate fi descărcată este: http://muntealb.bravehost.com/Traduceri ... #Paint.NET ============== The romanian translation has been updated and is now compatible with Paint.NET 3.35. The download address is specified above.
 14. I can confirm that there are 2 Render submenus (one localized, the other in english) and a Color menu (untranslated). This appears regardless of the language chosen for the interface, with the exception of english (where the Effects menu has a single Render submenu, as it should be). I am using PDN 3.31 on XP SP2. The installation is an upgrade from PDN 3.30. Later edit: I have unistalled PDN and the reinstalled it. The duplicate menu does not appear anymore and also the Color menu does not appear. It seems that in PDN 3.30 the Ed Harvey effects were included in the installation and they caused the localization problems. In PDN 3.31 they are not installed by default.
 15. Traducerea în română a fost actualizată şi e acum compatibilă cu Paint.NET 3.30. Adresa de unde poate fi descărcată este: http://muntealb.bravehost.com/Traduceri ... #Paint.NET ============== The romanian translation has been updated and is now compatible with Paint.NET 3.30. The download address is specified above.
 16. Traducerea în română a fost actualizată şi e acum compatibilă cu Paint.NET 3.22. Adresa de unde poate fi descărcată este: http://muntealb.bravehost.com/Traduceri ... #Paint.NET ============== The romanian translation has been updated and is now compatible with Paint.NET 3.22. The download address is specified above.
 17. Andrew D, I have a different opinion. Posts and dates of joining a forum should be displayed in the profile and alongside the messages. But they should not be used as logical arguments in a dispute, because they are only some numerical values. I cannot attach the langauge file to a message in this forum. So I have no other option than to offer the romanian language file for Paint.NET on my site. But trust me, if that language file was so bad, from hundreds of downloaders there would be tens of users that would post their negative feelings on the software's forum. It didn't happen. I have written the most well known material on "internet trolls" available in romanian, so I know what I'm speaking. A person is not always a troll, he can be very serious in some instances and very trollish on other. It's easy to have "multiple personalities" (some of which are bad) on the internet and there are many people that have completely different personalities depending on which forum they write (e.g. they can be kind on forum A and mean on forum . So the fact that a person is useful in one domain (e.g. plugins) cannot exclude the possibility that the same person could be disruptive in another domanin (e.g. translations). Andrew D, I really don't care how I am perceived (mature/immature) by user X or user Y, I don't write to please X or Y, I always write on a topic in a relevant manner from a content or a syle point of vue. Besides logical arguments I may use at times humor, irony, puns, etc. If you look on this thread at the beginning you will see that at first I wrote two lenghty messages in response to Toli's reactions (that were polite at first). But at some moment Toli began calling names and insulting me (on this thread and on the other). I never responded in the same manner. For example after I have posted the message concerning the translation update for Paint.NET 3.20, Toli said in romanian "Degeaba ai actualizat-o dacă e la fel de idioată", which translated to english means "The update is useless because it [the translation] remains idiotic". At which I have responded with "T®oli, insults on the internet are a characteristic of those that lack logical arguments. Read the material "Forums in Flames" from my site to know more about that." So my play with the word "troll" and the username "toli" is really very lightweight compared to the insults witten by Toli when speaking about me. And now at the end some history that repeats herself. The first time I argued with a troll was many years ago and it was on a completely different subject (the price of the internet, which at that time was really outrageous in Romania - we had only dial-up and that was paid by the minute at some ridiculously high prices, because back then the telephone company was in a monopolistic position). The troll had no logical arguments and to retaliate because he had lost the dispute with me, he subscribed my e-mail address to hundreds of mailing lists hosted by Onlelist and eGroups (at that time no confirmation was necessary for subscribing). So the next morning my inbox was filled with messages, a typical mail-bombing that was solved with a telephone to the ISP that hosted my e-mail account. Nothing like that happened to me since, until this morning when in my inbox there are 4 messages that request my confirmation for subscribing to some porn sites with my main e-mail address (the one present on my site). I will not accuse Toli, but he seems to be the most likely culprit in this instance. It is one more argument for the "troll" theory. Rick, don't close this thread, because all this "dramatic" development is really blown out of proportion. This doesn't affect your software in any way and I have seen disputes like that also on other forums with no consequences at all for the software implied. As I said I will ignore Toli from now on, and he said that he will not argue anymore so the things have calmed down.
 18. There is no need to become irritated, AndrewD. I saw the other thread opened by Toli and he disclosed himself one more time as what he really is, namely a troll. He likes to attack people and uses harsh words, but his argumentation lacks substance. The user "Fisherman's Friend" (FF) gave him some advice and Toli quickly attacked him saying that : "Of course you support him, because he is older than me on this forums." What kind of a logical argument is this ? I subscribed to the forums in August 2007 and Toli in November 2007. So it's only three months, not three years. But that's not the point. Toli forgot to tell that at this time I have only 8 posts (7 on this thread) and he has 82. Moreover, FF did not support me, he only offered Toli some common sense advice. What he got in response was some typical trollish behavior. This thread was visited more than 350 times until now. No one, except Toli, expressed negative opinions about the translation. If the translation was really that bad as Toli implies, there would be another 20-30-40 users with the same opinions as him that would have posted here. This is not the case, because the translation is good. People download it from my site and use it. Really, I will ignore Toli from now on and recommend that other users do the same.
 19. T®oli, injuriile pe internet sînt o caracteristică a celor care nu au argumente. Citeşte materialul "Forumuri în Flăcări" de pe situl meu pentru a afla mai multe. Există o singură persoană care se declară nemulţumită de traducere, deşi ea a fost descărcată de multă lume. Adresa mea de poştă electronică este pe sit şi eu răspund la toate mesajele.
 20. Traducerea în română a fost actualizată şi e acum compatibilă cu Paint.NET 3.20. Adresa de unde poate fi descărcată e specificată în primul mesaj. ============== The romanian translation has been updated and is now compatible with Paint.NET 3.20. The download address is specified in the first message.
 21. Poate că trăieşti în România, dar asta nu înseamnă că şi citeşti mult în română. Pentru că dacă ai face-o ai fi înţeles ce ţi-am spus eu în mesajul anterior. În limba română există două litere (î şi â) care simbolizează acelaşi sunet. Dintre acestea, litera "î" apare în 70% din cazurile în care este folosit în scris simbolul pentru sunet, tocmai pentru că ea este folosită (cf. hot. din 1993) la începutul şi sfîrşitul cuvintelor, ca şi în interiorul lor, în cazul cuvintelor compuse. Litera "â" este folosită doar în interiorul cuvintelor şi ca urmare apare doar în 30% din cazurile de care am vorbit mai înainte. Ca urmare litera "î" este "majoritară", iar litera "â" este minoritară. Deci nu se poate spune că litera "î" este "rusească", iar litera "â" latină. Iar cine vede cuvinte scrise numai cu "î din i" nu se oripilează deloc, tocmai pentru că este obişnuit cu această literă, chiar mai mult decît cu "â". Există destule situri care folosesc ortografia de dinaiunte de 1993 şi ele aparţin fie unor instituţii, fie unor persoane particulare. Uite mai jos o listă cu ziare şi reviste foarte cunoscute : http://cotidianul.ro/ http://www.gsp.ro/ http://www.dilemaveche.ro/ http://www.observatorcultural.ro/ http://catavencu.ro/ Argumentele ştiinţifice nu pălesc niciodată în faţa argumentului legii şi se impun întotdeauna mai devreme sau mai tîrziu. Dacă tu poţi să susţii o asemenea aberaţie intelectuală înseamnă că te pui în rîndul celor care spuneau cu secole în urmă că "nu contează că ştiinţa a demonstrat că Pămîntul e rotund şi se învîrteşte în jurul Soarelui, legea spune că este plat şi Soarele se învîrteşte în jurul lui, deci aşa trebuie să creadă şi populaţia". E alegerea ta modul în care gîndeşti, însă te pui singur în situaţii ridicole. Folosirea literei "î" peste tot a fost susţinută de mari oameni de litere români (scriitori, lingvişti, etc.) cu mult înainte de existenţa unei ocupaţii sovietice, citeşte materialele pe care ţi le-am recomandat. Acest lucru este şi unul din factorii care au permis o alfabetizare rapidă după al doilea război mondial. Dacă în 1993 s-ar fi ştiut ce importanţă vor avea calculatoarele şi internetul te asigur că nimeni n-ar mai fi propus folosirea lui "â" în interiorul cuvintelor, tocmai pentru că acest lucru complică în mod artificial limba (există două litere separate pentru acelaşi sunet) şi duce la multe greşeli de scriere (sînt foarte mulţi care folosesc "â" şi în cuvintele compuse rezultînd situaţii greşite ca "reâncercare", "neântâlnit", etc.). Din păcate pentru tine, problema lui "sînt" este şi mai clară. Am o carte de poveşti de Ion Creangă publicată în 1943, apărută deci înaintea ocupaţiei sovietice. În ea se foloseşte termenul "sânt" şi nu "sunt". Chiar şi atunci unde în textele vechi apare "sunt" era mai degrabă un u cu accent circumflex (ca în "î") şi se citea "sînt". Pentru a te lămuri cum stau lucrurile cu adevărat îţi recomand să vizitezi firul de discuţie http://forum.titrari.ro/viewtopic.php?t=6412 unde sînt prezentate nişte cărţi vechi scanate (publicate cu mult înaintea ocupaţiei sovietice). Îţi garantez că o să ai mari surprize, inclusiv aceea de a vedea un text scris peste tot cu "î din i" (romanul "Aglaia", prezentat la sfîrşitul primei pagini a firului). Argumentul cu "rusificarea" limbii române mă amuză de fiecare dată, pentru că este semnul cel mai clar că persoana care îl foloseşte este complet ignorantă în ce priveşte limba română. Oricine are cît de cît cunoştinţe despre formarea limbii române ştie că limba slavă a avut o importanţă foarte mare în ce priveşte vocabularul folosit de românii din toate timpurile (inclusiv de cei de azi). Cuvinte extrem de folosite precum "da", "iubire", "dragoste", "gît", "gleznă", etc. sînt de origine slavă şi nimănui nu-i trece prin cap să le scoată din limba română pe motiv că ar "rusifica-o". Dar hai să luăm şi două exemple legate de softul pe al cărui forum sîntem. Cuvîntul "vopsea" provine din bulgară, iar cuvîntul "oglindă" (dacă tot ai făcut o extensie cu acest scop) provine din rusă. Aşa că las-o baltă cu "rusofonii", pentru că aşa cum vezi limba română este "rusofonă" de la începuturile sale, tot aşa cum limba engleză este "francofonă", pentru că multe din cuvintele ei provin din franceză. Iar pericolul actual pentru limba română nu vine din partea limbii ruse (cu care limba română se "înrudeşte prin alianţă"), ci din partea limbii engleze, cu care româna nu se înrudeşte deloc şi deci îi este imposibil să asimileze englezismele importate în forma originală. Chestia susţinută de tine, cum că "Pe de altă parte, ar fi absurd să păstrăm ceva impus de ocupantul sovietic, chiar dacă ar fi bun" m-a făcut să rîd cu gura pînă la urechi. Tu zici că folosirea exclusivă a lui "î din i" a fost impusă de sovietici dar eu ţi-am arătat că nu e aşa, existau cărţi tipărite cu această ortografie încă dinainte de al doilea război mondial. Însă chiar dacă ar fi aşa ar fi un lucru minor şi fiind un lucru bun ar trebui păstrat. Păi gîndeşte-te la chinurile suferite de popoarele colonizate de englezi, francezi, spanioli, portughezi, etc. de-a lungul vremii, ce au avut drept consecinţă sute de milioane de morţi. Şi totuşi în ţările ce şi-au cîştigat independenţa în secolele 19 și 20, limbile engleză, franceză, spaniolă, portugheză sînt limbi oficiale folosite şi în administraţia publică ori în educație sau chiar sînt limba predominantă (cazul Irlandei unde se vorbeşte şi se scrie în engleză, nu în irlandeză). Crezi tu că atîtea popoare sînt proaste şi numai tu eşti deştept ? Deciziile, inclusiv cele din domeniul lingvistic, trebuie luate pe baza unor argumente de ordin rațional, nu emotiv. Toli Cuturicu, e uşor să dai din gură, dar e mai greu să pui tastatura la treabă. Limba română nu e ajutată prin propagandisme ieftine (ţară scris cu ţ mare), ci prin scris, scris şi iar scris. Nu am văzut nici un material scris de tine în limba română pe internet, nu te-am văzut pe forumuri şi bloguri promovînd folosirea limbii române în informatică, nici măcar extensia pe care ai făcut-o pentru Paint.NET nu ai tradus-o în română. Aşa că te pui singur în situaţia unui clănţău jalnic pe care nu-l ia nimeni în seamă.
 22. Nu trebuie să-ţi pară rău că critici, atîta timp cît o faci cu argumente. Cuvîntul "cropează" nu există în traducerea mea, deşi el ar putea fi fi introdus în limba română. E posibil să fi folosit "cropează" într-o versiune mai veche a traducerii, deşi mă îndoiesc. În ultima versiune am folosit termenul "cruponează", care există în DEX şi este traducerea lui "crop" (ca verb). Hotărîrea Academiei din 1993 este un exemplu de prostie nemăsurată şi de interferenţă a politicului în ştiinţă (lingvistica în cazul de faţă). Toţi marii lingvişti români şi străini s-au opus la momentul respectiv, dar politicienii nu i-au luat în seamă pentru că în loc să realizeze "desprinderea de trecut" prin metode cu impact real asupra traiului populaţiei s-au gîndit că mai bine fac o modificare în limbă care semnalizează "ruperea de trecutul comunist". Măsura este ignorată şi în prezent de unele edituri şi ziare ca şi de multe persoane particulare. E posibil dealtfel şi ca hotărîrea academiei să fie revocată în viitor. Pe de altă parte scrierea cu "î din i" peste tot nu are un impact atît de dramatic precum laşi să se înţeleagă. În fapt în cuvintele care conţin sunetul "î", chiar cu hotărîrea din 1993, tot "î din i" rămîne majoritar în proporţie de vreo 70%, deci cine vede "î" şi nu "â" nu se sperie ca şi cum ar vedea ceva neobişnuit. Multe cuvinte din engleză nu au încă un corespondent în limba română care să existe în DEX. Soluţia mea este inventarea de cuvinte noi, pentru că varianta preluării ca atare a termenilor englezeşti nu este întotdeauna cea mai bună opţiune. Dacă doreşti să afli mai multe despre stilul meu de traducere şi despre terminologia folosită de mine în traduceri ai la dispoziţie legăturile următoare (sînt prezente şi consideraţii cu privire la scrisul cu "î din a" ca şi la folosirea lui "sînt") : http://muntealb.bravehost.com/Articole/limba-romana.htm http://softuri-traduse.bravehost.com/Le ... scutii.htm Dacă dorești să afli păreri despre superioritatea (și corectitudinea) scrierii peste tot cu "î din i" poți citi : http://moldova.go.ro/pagini/limba/lombard.htm http://www.pruteanu.ro/8forum/afisaref.php?id=29996 http://www.pruteanu.ro/103deceidini.htm
 23. Rick, I had a discussion with you about including more languages in the setup package. You said that this is not possible because you want to be sure that all the included translations are of good quality and you cannot investigate that on your own. I have understood you point of view, but it is in your interest that Paint.NET should be available in as many languages as possible, because this will increase the number of users and consequently the number of potential donors. So I ask you for a little thing, that will surely also please the other translators whose languages are not included in the setup package. You could add a new option in the [Help>Language] menu. The option could be named "More Languages..." and when clicked it will open the Localization section of the forum ( viewforum.php?f=14 ) in the default browser, so the user whose language is not present in the menu could add it after downloading the file from the forum.
 24. Traducerea în română a fost actualizată şi e acum compatibilă cu Paint.NET 3.10. Adresa de unde poate fi descărcată e specificată în primul mesaj. ============== The romanian translation has been updated and is now compatible with Paint.NET 3.10. The download address is specified in the first message.
 25. Am tradus Paint.NET în română. Traducerea curentă e pentru versiunea 3.5.10 (traducerea a fost făcută pentru versiunea 3.5.5, dar versiunea 3.5.10 nu a adus modificări în ce priveşte traducerea). Ultima versiune a traducerii e disponibilă pe situl meu împreună cu instrucţiunile de instalare: http://muntealb.orgfree.com/Traduceri/traduceri-softuri.htm#Paint.NET Traducerea este ataşată şi la acest mesaj. Fila de limbă română inclusă în ataşament trebuie descărcată şi apoi extrasă în dosarul de instalare al programului, care este de obicei => C:Program Files\Paint.NET ===================== I have translated Paint.NET in romanian. The current translation is for Paint.NET 3.5.10 (the new version did not bring modifications to the language file of the 3.5.5. version) The latest version of the translation with instructions in romanian on how to install it is always available on my site (URL is above). The translation is also attached to this message. PaintNET-3.5.5-RO.zip
×
×
 • Create New...